Logo

Government of Nepal Medical Education Commission

News & Announcement

Directorate of Standards and Accreditation

Directorate of Planning, Coordination and Academic Upgradation

Directorate of Examination

National Board Of Medical Specialties

Directorate of Secretariat

Puspakamal Dahal "Prachanda"

Puspakamal Dahal "Prachanda"

Rt. Hon. Prime Minister & Chairperson of MEC

Ashok Kumar Rai

Ashok Kumar Rai

Ministry of Education, Science and Technology

Co. Chairperson

Mohan Bahadur Basnet

Mohan Bahadur Basnet

Ministry of Health and Population

Co. Chairperson

Prof.Dr.  Anjani Kumar Jha

Prof.Dr. Anjani Kumar Jha

Vice Chairperson

Krishna Prasad Kapri

Krishna Prasad Kapri

Member Secretary

Krishna Prasad Kapri

Krishna Prasad Kapri

Member Secretary

Media Center
चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि login तयार गर्ने तथा रकम भुक्तानी गर्ने तरिका सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सामग्री ।
एकीकृत परीक्षाका लागि Online फाराम भर्ने तरिका सम्बन्धी भिडियो क्लिप ।
एकीकृत प्रवेश परीक्षाको OMR Sheet मा उत्तर लेख्ने तरीका सम्बन्धी भिडियो
अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting) गर्ने सम्बन्धी भिडियो सामग्री

Ministry Family

 
Puspakamal Dahal "Prachanda"

Puspakamal Dahal "Prachanda"

Rt. Hon. Prime Minister & Chairperson of MEC

Ashok Kumar Rai

Ashok Kumar Rai

Co. Chairperson

Mohan Bahadur Basnet

Mohan Bahadur Basnet

Co. Chairperson

 
Prof.Dr.  Anjani Kumar Jha

Prof.Dr. Anjani Kumar Jha

Vice Chairperson

Krishna Prasad Kapri

Krishna Prasad Kapri

Member Secretary

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का सरकारी समूहतर्फ Master in Dental Surgery (MDS) शैक्षिक कार्यक्रमका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा म्याचिङ (Open House Matching) हुने सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहमा म्याचिङ (Matching) प्रणालीबाट खुलातर्फ उम्मेदवार छनौट गर्नका लागि अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting), म्याचिङ र भर्ना तथा कक्षा प्रारम्भ सम्बन्धी जरुरी सूचना