Downloads
June 14, 2020

आ.व.०७६/०७७ को लागि सूचिकृत फर्महरुको विवरण

आ.व.०७६/०७७ को लागि सूचिकृत फर्महरुको  विवरण

Read More
Downloads
May 15, 2020

Self Appraisal Report पेश गर्ने सम्बन्धमा

Self Appraisal Report पेश गर्ने सम्बन्धमा

Read More
Downloads
March 20, 2020

syllabus for postgraduate entrance examination(2020)

syllabus for postgraduate entrance examination(2020)

Read More
Downloads
March 13, 2020

Medical education commission_ Academic calendar _2076/11/21

Medical education commission_ Academic calendar _2076/11/21

Read More
Downloads
March 10, 2020

विज्ञ सूचीमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना _२०७६/११/२७

विज्ञ सूचीमा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना _२०७६/११/२७

Read More
Downloads
March 05, 2020

चिकित्‍सा शिक्षा पत्रिका (जर्नल) २०७६ का लागि लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना

चिकित्‍सा शिक्षा  पत्रिका (जर्नल) २०७६ का लागि लेख रचना पठाउने सम्बन्धी सूचना 

Read More
Downloads
March 05, 2020

चिकित्सा शास्त्र स्‍नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रमको सैद्धान्तिक खाका_2076/11/21

चिकित्सा शास्त्र स्‍नातकोत्तर तहको पाठ्यक्रमको सैद्धान्तिक खाका_2076/11/21

Read More
Downloads
March 05, 2020

चिकित्सा शिक्षा आयोगको आन्तरिक कार्यविधि -२०७६

चिकित्सा शिक्षा आयोगको आन्तरिक कार्यविधि -२०७६

Read More
Downloads
March 03, 2020

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना संशोधन बारे-२०७६/११/२०

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना संशोधन बारे-२०७६/११/२०

Read More
Downloads
February 18, 2020

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना - २०७६/११/०६

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना - २०७६/११/०६

Read More