Acts & Regulations

क्र.न. शीर्षक फाइल प्रकाशित मिति
आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायनसम्बन्धी आन्तरीक कार्यविधि, २०७८ Apr 18th 2022
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ Aug 4th 2021
चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७ Dec 29th 2020
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ Aug 12th 2020
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ Dec 31st 2019
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ Aug 9th 2019