घोषणा
२०७८ जेष्ठ ३१

शै. स. २०७७/०७८ क लागि स्नातक तहका विभिन्न विधामा शिक्षण संस्थागत रुपमा सिट संख्या

स्नातक तहका विभिन्न विधामा शिक्षण संस्थागत रुपमा सिट संख्या 

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ जेष्ठ ७

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समावेश नगर्ने आवेदकहरूकालागि अत्यन्त जरूरी सूचना

नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समावेश नगर्ने आवेदकहरूकालागि अत्यन्त जरूरी सूचना

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ जेष्ठ ६

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MD/MS) को समापन म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा  शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MD/MS) को समापन म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ बैशाख २३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह ( Bachelor Level in Health Professional Education) का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना

Notice Regarding Common Entrance Examination for Bachelor Level

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ बैशाख २१

अनुगमन शुल्क बुझाउने सूचना

अनुगमन शुल्क बुझाउने सूचना 

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ बैशाख १५

Eligibility Letter जारी गर्ने कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धमा

Eligibility Letter जारी गर्ने कार्य स्थगन गरिएको सम्बन्धमा

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ बैशाख १४

स्नातकोत्तर तहको MD/MS शैक्षिक कार्यक्रमको Wrap-up Matching कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धी सूचना

स्नातकोत्तर तहको MD/MS शैक्षिक कार्यक्रमको  Wrap-up Matching कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धी सूचना 

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ बैशाख १४

आवेदन फाराम भेरिफिकेशन सम्बन्धी सूचना

आवेदन फाराम भेरिफिकेशन सम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ बैशाख २

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह MD/MS र MDS कार्यक्रमको खुला तर्फको तेस्रो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह MD/MS र MDS कार्यक्रमको खुला तर्फको तेस्रो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना  

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७७ चैत्र २५

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह MD/MS र MDS बाहेकको कार्यक्रमको wrap-up matching को नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह MD/MS र MDS बाहेकको कार्यक्रमको wrap-up matching को नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्