सूचना
२०७८ श्रावण ४

मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना

मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ असार ३०

स्‍नातकोत्तर तहको सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्ने सूचना

स्‍नातकोत्तर तहको सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्ने सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ असार २८

इन्टर्नसीपको लागि सूचना

इन्टर्नसीपको लागि सूचना 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ असार २५

विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको कोभिड १९का कारण ईन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई आवेदन गर्ने बारेको सूचना

विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको कोभिड १९ का कारण ईन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई आवेदन गर्ने बारेको सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ असार २३

विदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीको कोभिड १९का कारण ईन्टर्नसिप पूरा गर्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई आवेदन गर्ने बारेको सूचना

 CLICK HERE TO APPLY

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ असार २१

जानकारी सम्बन्धमा

जानकारी सम्बन्धमा

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ असार २०

छात्रावृत्ति बापतको अनुदान रकम निकासा सम्बन्धमा

छात्रावृत्ति बापतको अनुदान रकम निकासा सम्बन्धमा 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ असार २०

नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटीज स्वमूल्याङ्कन (Self Appraisal) आवेदन

नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल  स्पेसियालिटीज स्वमूल्याङ्कन (Self Appraisal) आवेदन

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ असार १५

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको परीक्षा सम्वन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको परीक्षा सम्वन्धी सूचना 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७८ असार ७

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र स्थान छनोट गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको लागि परीक्षा केन्द्र स्थान छनोट गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना 

थप पढ्नुहोस्