सूचना
२०७७ फाल्गुन ९

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको खुला तर्फको म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

CLICK HERE FOR RESULT

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७७ फाल्गुन ६

विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना

विज्ञ सूची दर्ता सम्बन्धि सूचना 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७७ फाल्गुन ५

स्नातकोत्तर तहमा चीन सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिको लागि पुन: आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

CLICK HERE TO APPLY

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७७ फाल्गुन ४

योग्यताक्रमको सूचीबाट हटाइएको सूचना

योग्यताक्रमको सूचीबाट हटाइएको सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७७ फाल्गुन ३

आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकको सुचि दर्ता किताब २०७७/१०/२९ सम्म

आपूर्तिकर्ता तथा सेवा प्रदायकको सुचि दर्ता किताब २०७७/१०/२९ सम्म

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७७ फाल्गुन २

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको सरकारी कोटा तर्फको तेस्रो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा  शिक्षा स्नातकोत्तर तहको सरकारी कोटा तर्फको तेस्रो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७७ माघ २९

भर्ना अवधि थप गरिएको सूचना

भर्ना अवधि थप गरिएको सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७७ माघ २७

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको सरकारी कोटा तर्फको दोस्रो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा  शिक्षा स्नातकोत्तर तहको सरकारी कोटा तर्फको दोस्रो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना 

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७७ माघ २६

मेरिट लिष्टबाट हटाईएको सम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्
सूचना
२०७७ माघ २१

शिक्षण शुल्क सम्बन्धी सूचना

शिक्षण शुल्क सम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्