चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को BAMS, BPharm, Optometry, BSc MLT, BSc MIT, BPT र BPH शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को BAMS, BPharm, Optometry, BSc MLT, BSc MIT, BPT र BPH शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड