चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को छात्रवृत्ति तर्फ BNS/BMS कार्यक्रमको पहिलो म्याचिङको नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

१९ मंसिर २०८०, मंगलबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को छात्रवृत्ति तर्फ BNS/BMS कार्यक्रमको पहिलो म्याचिङको नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड