चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन (Pre-nomination Paying) सम्बन्धी सूचना ।

२०७९ श्रावण १२

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्कतर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पूर्वमनोनयन (Pre-nomination) सम्बन्धी सूचना ।


डाउनलोड