चिकित्सा शिक्षा स्‍नातकोत्तर तहको खुल्ला तर्फको MD/MS र MDS बाहेकका कार्यक्रमको दोस्रो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूुचना ।

२०७७ चैत्र ३

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातकोत्तर तहको खुल्ला तर्फको MD/MS र MDS  बाहेकका कार्यक्रमको दोस्रो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्वन्धी सूुचना ।


डाउनलोड