चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पहिलो भर्नासूची ।

२०७९ असार १५

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्तितर्फका सिटहरुमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरुको पहिलो भर्नासूची (First Admission List) प्रकाशनसम्बन्धी सूचना


डाउनलोड