Reset
३० आश्विन २०७९, आइतबार सूचना

हाजिरी सम्वन्धमा

२८ आश्विन २०७९, शुक्रबार सूचना Admission

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS शैक्षिक कार्यक्रमहरुको Open House Matching को नतिजा तथा भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

२६ आश्विन २०७९, बुधबार सूचना

Correction on Examination Date of MDS Program for Foreign Candidates

२४ आश्विन २०७९, सोमबार सूचना

DM/MCh/NBMS -SS का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको पुनर्योगको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार सूचना Seat

Seat Distribution for Postgraduate Programs 2022

१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार सूचना Application Form

Notice for Online Application for Common Entrance Examination of Postgraduate Level in Health Professional Education for Foreign Candidates

१४ आश्विन २०७९, शुक्रबार सूचना Application Form

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

११ आश्विन २०७९, मंगलबार सूचना Examination

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा पुनर्योग एवम् म्याचिङको कार्यतालिका सम्बन्धी सूचना

९ आश्विन २०७९, आइतबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS को शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा म्याचिङसम्बन्धी सूचना

८ आश्विन २०७९, शनिबार सूचना Examination

DM/MCh/MBMS-SS प्रवेश परीक्षाको समय सम्बन्धमा ।