चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने समय पुनः प्रदान गरिएको तथा परीक्षाको मिति परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना

२ आषाढ़ २०८१, आइतबार
चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन  फाराम भर्ने समय पुनः प्रदान गरिएको तथा परीक्षाको मिति परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन

फाराम भर्ने समय पुनः प्रदान गरिएको तथा परीक्षाको
मिति परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना