Logo

नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग

समाचार र घोषणा

मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय

योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय

परीक्षा निर्देशनालय

नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज

सचिवालय

शेरबहादुर देउवा

शेरबहादुर देउवा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री  एवम् अध्यक्ष

देवेन्द्र पौडेल

देवेन्द्र पौडेल

माननीय मन्त्री, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि

सहअध्यक्ष

भवानी प्रसाद खापुङ

भवानी प्रसाद खापुङ

माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

सहअध्यक्ष

प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी

प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी

उपाध्यक्ष

डा. भोजराज काफ्ले

डा. भोजराज काफ्ले

सदस्य-सचिव

डा. भोजराज काफ्ले

डा. भोजराज काफ्ले

सदस्य-सचिव

मन्त्रालय परिवार

 
शेरबहादुर देउवा

शेरबहादुर देउवा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री  एवम् अध्यक्ष

देवेन्द्र पौडेल

देवेन्द्र पौडेल

सहअध्यक्ष

भवानी प्रसाद खापुङ

भवानी प्रसाद खापुङ

सहअध्यक्ष

 
प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी

प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी

उपाध्यक्ष

डा. भोजराज काफ्ले

डा. भोजराज काफ्ले

सदस्य-सचिव

बार्षिक शैक्षिक कार्यतालिका (२०७९/८० )