Logo

नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग

समाचार र घोषणा

मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय

योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय

परीक्षा निर्देशनालय

नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज

सचिवालय

पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”

पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”

सम्माननीय प्रधानमन्त्री  एवम् अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार राई

श्री अशोक कुमार राई

माननीय मन्त्री, शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि

सहअध्यक्ष

श्री मोहनबहादुर बस्नेत

श्री मोहनबहादुर बस्नेत

माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

सहअध्यक्ष

प्रा.डा. अन्जनी कुमार झा

प्रा.डा. अन्जनी कुमार झा

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णप्रसाद काप्री

श्री कृष्णप्रसाद काप्री

सदस्य-सचिव

श्री कृष्णप्रसाद काप्री

श्री कृष्णप्रसाद काप्री

सदस्य-सचिव

मिडिया सेन्टर
चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि login तयार गर्ने तथा रकम भुक्तानी गर्ने तरिका सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सामग्री ।
एकीकृत परीक्षाका लागि Online फाराम भर्ने तरिका सम्बन्धी भिडियो क्लिप ।
एकीकृत प्रवेश परीक्षाको OMR Sheet मा उत्तर लेख्ने तरीका सम्बन्धी भिडियो
अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting) गर्ने सम्बन्धी भिडियो सामग्री

मन्त्रालय परिवार

 
पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”

पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”

सम्माननीय प्रधानमन्त्री  एवम् अध्यक्ष

श्री अशोक कुमार राई

श्री अशोक कुमार राई

सहअध्यक्ष

श्री मोहनबहादुर बस्नेत

श्री मोहनबहादुर बस्नेत

सहअध्यक्ष

 
प्रा.डा. अन्जनी कुमार झा

प्रा.डा. अन्जनी कुमार झा

उपाध्यक्ष

श्री कृष्णप्रसाद काप्री

श्री कृष्णप्रसाद काप्री

सदस्य-सचिव

चिकित्सा शिक्षा आयोगको विज्ञप्ति

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG-2024) का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सिट बाँडफाँड सम्बन्धी सूचना