Logo

नेपाल सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोग

समाचार र घोषणा

मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय

योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय

परीक्षा निर्देशनालय

नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिज

सचिवालय

केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री  एवम् अध्यक्ष

श्री विद्या भट्टराई

श्री विद्या भट्टराई

माननीय मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि - सहअध्यक्ष

प्रदीप पौडेल

प्रदीप पौडेल

माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या - सहअध्यक्ष

प्रा.डा. अन्जनी कुमार झा

प्रा.डा. अन्जनी कुमार झा

उपाध्यक्ष

कृष्णप्रसाद काप्री

कृष्णप्रसाद काप्री

सदस्य-सचिव (सह-सचिव)

कृष्णप्रसाद काप्री

कृष्णप्रसाद काप्री

सदस्य-सचिव (सह-सचिव)

मिडिया सेन्टर
चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि login तयार गर्ने तथा रकम भुक्तानी गर्ने तरिका सम्बन्धी श्रव्यदृश्य सामग्री ।
एकीकृत परीक्षाका लागि Online फाराम भर्ने तरिका सम्बन्धी भिडियो क्लिप ।
एकीकृत प्रवेश परीक्षाको OMR Sheet मा उत्तर लेख्ने तरीका सम्बन्धी भिडियो
अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting) गर्ने सम्बन्धी भिडियो सामग्री

मन्त्रालय परिवार

 
केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओली

सम्माननीय प्रधानमन्त्री  एवम् अध्यक्ष

श्री विद्या भट्टराई

श्री विद्या भट्टराई

माननीय मन्त्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि - सहअध्यक्ष

प्रदीप पौडेल

प्रदीप पौडेल

माननीय मन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या - सहअध्यक्ष

 
प्रा.डा. अन्जनी कुमार झा

प्रा.डा. अन्जनी कुमार झा

उपाध्यक्ष

कृष्णप्रसाद काप्री

कृष्णप्रसाद काप्री

सदस्य-सचिव (सह-सचिव)

परीक्षा सम्बन्धी विषयमा बुझ्‍नु परेमा सार्वजनिक विदा वाहेक अन्य दिन विहान १०:०० देखि ५:०० सम्म फोन नं ०१६६३९४१३ मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ।