Acts & Regulations

क्र.न. शीर्षक फाइल प्रकाशित मिति
चिकित्सा शिक्षा विषयमा स्‍नातक तह, स्‍नातकोत्तर तह, फेलोसिप कार्यक्रम तथा उच्चस्तरीय तालिमका लागि वेैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका,२०७७ Nov 9th 2023
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ Dec 29th 2022
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ Aug 4th 2021
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ Aug 12th 2020