Reset
५ बैशाख २०७९, सोमबार ऐन तथा कानून

आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायनसम्बन्धी आन्तरीक कार्यविधि, २०७८

२० श्रावण २०७८, बुधबार ऐन तथा कानून

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८

१४ पौष २०७७, मंगलबार ऐन तथा कानून

चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७७

२८ श्रावण २०७७, बुधबार ऐन तथा कानून

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७

१५ पौष २०७६, मंगलबार ऐन तथा कानून

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५

२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार ऐन तथा कानून

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५