Reset
१४ पौष २०७९, बिहिबार ऐन तथा कानून

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५

२० श्रावण २०७८, बुधबार ऐन तथा कानून

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८

२८ श्रावण २०७७, बुधबार ऐन तथा कानून

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७