घोषणा
२०७८ आश्विन ३१

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ आश्विन २५

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको दोस्रो म्याचिङ्गको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको दोस्रो म्याचिङ्गको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना 

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ आश्विन १३

पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरिएको सूचना

 पाकिस्तान सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनोट गरिएको http://mec.gov.np/public/uploads/shares/news_notice/ug_res/pakistan_notice.pdfसूचना

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ आश्विन १३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको पहिलो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको पहिलो म्याचिङको नतिजा तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना 

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ आश्विन ४

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति तथा विदेशी तर्फको म्याचिङ हुने सिटमा पूर्व मनोनयन सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति तथा विदेशी तर्फको म्याचिङ हुने सिटमा पूर्व मनोनयन सम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ भाद्र १३

आरक्षण तर्फको योग्यताक्रमको सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना

आरक्षण तर्फको योग्यताक्रमको सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ भाद्र १३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा म्याचिङ (Matching) प्रणालीबाट विद्यार्थी छनोटका लागि प्राथमिकता निर्धारण (Priority Setting) गर्ने सम्बन्धी सूचना

Notice for Priority Setting of Academic Institutions for all Bachelor Level Programs for FOREIGN candidates चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा म्याचिङ (Matching) प्रणालीबाट विद्यार्थी छनोटका लागि प्राथमिकता निर्धारण (Priority Setting) गर्ने सम्बन्धी सूचना

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ श्रावण २८

चिकित्सा शिक्षा तर्फ स्नातक तहका विभिन्न विषयको सिट सम्बन्धी जानकारी

चिकित्सा शिक्षा तर्फ स्नातक तहका विभिन्न विषयको सिट सम्बन्धी जानकारी

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ श्रावण २३

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको BSc. Nursing/BNS/B.Pharm शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको नतिजा

१) एकमुष्ठ योग्यता क्रम २) आरक्षण समुहगत योग्यताक्रम ३) पुनर्योग फाराम

थप पढ्नुहोस्
घोषणा
२०७८ श्रावण २२

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको BASLP/B.Perfusion Technology/BPT/BPH शैक्षिक कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षाको नतिजा

१) एकमुष्ठ योग्यता क्रम २) आरक्षण समुहगत योग्यताक्रम ३) पुनर्योग फाराम

थप पढ्नुहोस्