Reset
५ आश्विन २०८०, शुक्रबार विविध प्रकाशनहरु

चिकित्सा शिक्षा आयोग, पाँचौ बार्षिक प्रतिवेदन 2079 साउन - 2080 असार

१२ भाद्र २०८०, मंगलबार विविध प्रकाशनहरु

Medical Education Policy, 2023

१२ भाद्र २०८०, मंगलबार विविध प्रकाशनहरु

National Curriculum Framework For Undergraduate Health Professionals Education in Nepal

१२ भाद्र २०८०, मंगलबार विविध प्रकाशनहरु

नेपालमा स्वास्थ्य जनशक्ति प्रक्षेपण (२०७९-२०८७)