Reset
३ आश्विन २०८०, बुधबार भिडियो क्लिप

एकीकृत प्रवेश परीक्षाको OMR Sheet मा उत्तर लेख्ने तरीका सम्बन्धी भिडियो

२७ भाद्र २०८०, बुधबार भिडियो क्लिप

एकीकृत परीक्षाका लागि Online फाराम भर्ने तरिका सम्बन्धी भिडियो क्लिप ।

२६ भाद्र २०८०, मंगलबार भिडियो क्लिप Application Form

Online फाराम भर्न Account बनाउने तथा आवेदन शुल्क बुझाउने तरिका सम्बन्धी भिडियो क्लिप ।