चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति तर्फ बाँकी रहेका सिटमा म्याचिङ्ग हुने परीक्षार्थीहरूको तेस्रो (अन्तिम) मनोनयन सम्बन्धी सूचना

२०७८ कार्तिक ७