चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको स:शुल्क तर्फको पहिलो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

३१ बैशाख २०८०, आइतबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको स:शुल्क तर्फको
पहिलो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड