चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को BDS एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (BDS Result)

२ चैत्र २०७९, बिहिबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को BDS एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना (BDS Result)

डाउनलोड