चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को MBBS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

१ चैत्र २०७९, बुधबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को MBBS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड