चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को शैक्षिक कार्यक्रमहरुको छात्रवृत्तितर्फ दोस्रो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना ।

१४ बैशाख २०८०, बिहिबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को शैक्षिक कार्यक्रमहरुको छात्रवृत्तितर्फ दोस्रो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना ।

डाउनलोड