चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को BDS र BSc Nursing/BSc Midwifery शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१५ फाल्गुन २०८०, मंगलबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को BDS BSc Nursing/BSc Midwifery शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड