चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को MBBS र BNS/BMS शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१४ फाल्गुन २०८०, सोमबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को MBBS र BNS/BMS शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड