चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को MBBS,BDS,BSc Nursing, B Pharm र B Optometry शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा रहेका वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको म्याचिङ (Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२७ फाल्गुन २०८०, आइतबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को MBBS,BDS,BSc Nursing, B Pharm र B Optometry शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा रहेका वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको म्याचिङ (Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड