चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को सःशुल्कतर्फको दोश्रो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१४ माघ २०८०, आइतबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को सःशुल्कतर्फको दोश्रो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड