Categorywise Result of MBBS and BDS (MECEE-BL 2024)

२४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

डाउनलोड