चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को Master in Dental Surgery (MDS) शैक्षिक कार्यक्रमको सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको दोश्रो/अन्तिम म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२७ फाल्गुन २०८०, आइतबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को Master in Dental Surgery (MDS) शैक्षिक कार्यक्रमको सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको दोश्रो/अन्तिम म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड