चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको दोस्रो/अन्तिम म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२२ फाल्गुन २०८०, मंगलबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको दोस्रो/अन्तिम म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड