चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सशुल्क पहिलो चरणको पुन:म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१० जेष्ठ २०८०, बुधबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सशुल्क पहिलो

चरणको पुन:म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

डाउनलोड