कार्यकारी समितिको मिति २०८०/०४/३२ को निर्णय अनुसार चिकित्सा शिक्षा तर्फ प्रमाणपत्र तहका शिक्षण संस्थाहरुको सिट निर्धारण सम्बन्धी सूचना

३२ श्रावण २०८०, बिहिबार

कार्यकारी समितिको मिति २०८०/०४/३२ को निर्णय अनुसार चिकित्सा शिक्षा तर्फ प्रमाणपत्र तहका शक्षण संस्थाहरुको सिट निर्धारण सम्बन्धी सूचना 

डाउनलोड