चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम आह्‌वानसम्बन्धी सूचना (MECEE-BL 2025)

२८ जेष्ठ २०८१, सोमबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम आह्‌वानसम्बन्धी सूचना

(MECEE-BL 2025)

डाउनलोड