चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको छात्रवृत्ति र विदेशी कोटा तर्फको पहिलो भर्ना सूची अनुसारको भर्ना पश्चात बाँकी रहेका सिटमा म्याचीङ्ग प्रणालीबाट छनोट भएका उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी सूचना

२०७८ आश्विन २३