चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन आह्वानसम्बन्धी सूचना

१ मंसिर २०८०, शुक्रबार

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह

(MECEE-PG 2024)

का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन आह्वानसम्बन्धी सूचना  

डाउनलोड