चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह ( Bachelor Level in Health Professional Education) का शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा भर्नाका लागि लिईने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाईन आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

२०७८ मंसिर २८