चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षामा प्रयोग हुने OMR को नमूना

६ आषाढ़ २०८१, बिहिबार
चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षामा प्रयोग हुने OMR को नमूना

चिकित्सा शिक्षा एकीकृत प्रवेश परीक्षामा प्रयोग हुने OMR को नमूना