चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको शैक्षिक वर्ष २०७७/०७८ को कक्षा प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धी सूचना

२०७८ कार्तिक २५
चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको शैक्षिक वर्ष २०७७/०७८ को  कक्षा प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको शैक्षिक वर्ष २०७७/०७८ को  कक्षा प्रारम्भ गर्ने सम्बन्धी सूचना