चिकित्सा शिक्षा DM/MCh का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिईने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

२०७८ मंसिर २

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि  लिईने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना