चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह स:शुल्क (paying) तर्फको पहिलो भर्ना सूची अनुसारको भर्ना पश्चात बाँकी रहेको सिटमा बाँकी रहेको रहेको सिटमा दोस्रो चरणमा म्याचिङहुने उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धी सूचना

२०७८ मंसिर ३

डाउनलोड