चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सःशुल्क (Paying) तर्फको दोस्रो भर्ना सूची अनुसारको भर्ना पश्चात बाँकी रहेको सिटमा तेस्रो चरणमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरूको पूर्व मनोनयन सम्बन्धी सूचना

२०७८ मंसिर ११

डाउनलोड