चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) मा सहभागी हुन अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिने सूचना ।

२०७९ बैशाख १५

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) मा सहभागी हुन अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिने सूचना ।


डाउनलोड