Reset
१४ माघ २०८०, आइतबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को सःशुल्कतर्फको दोश्रो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१४ माघ २०८०, आइतबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमका लागि बंगलादेश सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी छनौट गरी सिफारिस गरिएको सूचना

८ माघ २०८०, सोमबार नतिजा Matching

स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुका लागि बंगलादेश सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी सिफारिस गर्न आवेदन माग गरिएको सूचना

८ माघ २०८०, सोमबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को सःशुल्कतर्फको पहिलो चरणको पुनःम्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२५ पौष २०८०, बुधबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को सःशुल्कतर्फको पहिलो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन र भर्नासम्बन्धी सूचना

१७ पौष २०८०, मंगलबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को छात्रवृत्तितर्फको दोस्रो चरणको पुनःम्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

६ पौष २०८०, शुक्रबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को छात्रवृत्तितर्फको दोश्रो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२ पौष २०८०, सोमबार नतिजा Matching

Result of Open House Matching and Process of Admission for Foreign Sub-category II (Foreign NOT to appear MECEE-BL 2024) Candidates

२७ मंसिर २०८०, बुधबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को छात्रवृत्तितर्फको पहिलो चरणको पुनःम्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१९ मंसिर २०८०, मंगलबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को छात्रवृत्ति तर्फ BNS/BMS कार्यक्रमको पहिलो म्याचिङको नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।