Reset
२६ चैत्र २०७९, आइतबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तह खुलातर्फको दोस्रो भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना

२५ चैत्र २०७९, शनिबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को BNS/BMS शैक्षिक कार्यक्रमको छात्रवृत्तितर्फको पहिलो चरणको म्याचिङ नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२४ चैत्र २०७९, शुक्रबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को छात्रवृत्ति तर्फको पहिलो चरणको म्याचिङ नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी भर्ना र बङ्‍गलादेश सरकारको छात्रवृत्तिको म्याचिङसम्बन्धी सूचना

२० चैत्र २०७९, सोमबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तहको खुलातर्फको सिटहरुका लागि पहिलो भर्ना पश्चात बाँकी रहेका सिटहरुमा पुनःम्याचिङको भर्नासूची प्रकाशन र भर्नासम्बन्धी सूचना ।

१२ चैत्र २०७९, आइतबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको पुनर्योग (Retotalling) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

१० चैत्र २०७९, शुक्रबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तह MD/MS कार्यक्रमको पहिलो भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना

९ चैत्र २०७९, बिहिबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तह खुलातर्फको म्याचिङ तालिका, कक्षा प्रारम्भ मिति र MD/MS कार्यक्रम बाहेकको पहिलो भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना

५ चैत्र २०७९, आइतबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको B.Optometry शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

५ चैत्र २०७९, आइतबार नतिजा Result

Ranking List of Foreign Candidates in Various Academic Programs of MECEE-BL 2023

५ चैत्र २०७९, आइतबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको MBBS शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।