Reset
६ भाद्र २०८०, बुधबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको दोस्रो म्याचिङको नतिजा, भर्ना तथा कक्षा प्रारम्भसम्बन्धी सूचना

५ भाद्र २०८०, मंगलबार नतिजा Matching

स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लगि इजिप्ट सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि सिफारिस गरिएको सूचना ।

२९ श्रावण २०८०, सोमबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS का शैक्षिक कार्यक्रमहरूको पहिलो म्याचिङको नतिजा, भर्ना तथा दोस्रो म्याचिङसम्बन्धी सूचना

२१ श्रावण २०८०, आइतबार नतिजा Result

स्‍नातक तथा स्‍नातकोत्तर तहका लागि इजिप्ट सरकारबाट प्राप्त छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि छनौट गरी सिफारिस गरिएको सूचना

२० श्रावण २०८०, शनिबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा DM/MCh/NBMS-SS को शैक्षिक कार्यक्रमहरुको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन, पुनर्योग/दावी तथा पहिलो म्याचिङसम्बन्धी सूचना

१३ आषाढ़ २०८०, बुधबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका BPharm/BOptometry/BSc MLT/BSc MIT/BPT/BPH शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङको नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना ।

१२ आषाढ़ २०८०, मंगलबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका BDS/BSc Nursing/B Perfusion Technology र BAMS शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङको नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना ।

११ आषाढ़ २०८०, सोमबार नतिजा

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातक तह (MECEE-BL2023) MBBS र BNS/BMS शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up-Matching) को नतिजा तथा भर्ना सम्बन्धी सूचना

२६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सशुल्कतर्फ दोस्रो चरणको पुनम्याचिङको नतिजा प्रकाशन, भर्ना तथा समापन/अन्तिम म्याचिङको कार्यतालिका प्रकाशित गरिएको सूचना ।

१९ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सशुल्कतपर्फ दोस्रो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना ।