Reset
१९ मंसिर २०८०, मंगलबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को छात्रवृत्ति तर्फ BNS/BMS कार्यक्रमको पहिलो म्याचिङको नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

१८ मंसिर २०८०, सोमबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को छात्रवृत्ति तर्फको पहिलो म्याचिङको नतिजा प्रकाशन र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

१४ मंसिर २०८०, बिहिबार नतिजा

Result of Open House Matching and Process of Admission for Various Programs for Foreign Sub-category I (Foreign to appear MECEE-BL 2024) Candidates

९ मंसिर २०८०, शनिबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको पुनर्योग (Retotaling) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना

२६ कार्तिक २०८०, आइतबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) BAMS, BNS/BMS, BSc MLT, BSc MIT, BPT, BPharm र BOptometry शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

२५ कार्तिक २०८०, शनिबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) BAMS, BNS/BMS, BSc MLT, BSc MIT, BPT, BPharm र BOptometry शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

२५ कार्तिक २०८०, शनिबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) BSc Nursing/BSc Midwifery, BASLP, BPerfusion Technology र BPH शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

२४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार नतिजा Result

Categorywise Result of MBBS and BDS (MECEE-BL 2024)

२४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) BSc Nursing/BSc Midwifery, BASLP, BPerfusion Technology र BPH शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

२३ कार्तिक २०८०, बिहिबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना