Reset
७ जेष्ठ २०८१, सोमबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा रहेका वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२४ बैशाख २०८१, सोमबार नतिजा Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

९ बैशाख २०८१, आइतबार नतिजा Seat

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) मा सहभागी हुन अनलाइन आवेदन दिनेसम्बन्धी सूचना

३ बैशाख २०८१, सोमबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को खुलातर्फको दोश्रो चरणको पुनः म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२३ चैत्र २०८०, शुक्रबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को खुलातर्फको दोश्रो चरणको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१६ चैत्र २०८०, शुक्रबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को खुलातर्फको पहिलो चरणको पुनः म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

६ चैत्र २०८०, मंगलबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को खुलातर्फको पहिलो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन र भर्नासम्बन्धी सूचना

२७ फाल्गुन २०८०, आइतबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को MBBS,BDS,BSc Nursing, B Pharm र B Optometry शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा रहेका वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको म्याचिङ (Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२७ फाल्गुन २०८०, आइतबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) को Master in Dental Surgery (MDS) शैक्षिक कार्यक्रमको सरकारी समूहतर्फका उम्मेदवारहरुको भौतिक उपस्थितिमा भएको दोश्रो/अन्तिम म्याचिङ (Open House Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

१६ फाल्गुन २०८०, बुधबार नतिजा Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) को BAMS, BPharm, Optometry, BSc MLT, BSc MIT, BPT र BPH शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना