Reset
९ चैत्र २०७८, बुधबार सूचना

कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा

९ चैत्र २०७८, बुधबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (postgraduate) तहको खुला तर्फको सिटहरूका लागि पहिलो भर्ना सूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

७ चैत्र २०७८, सोमबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको खुला तर्फका सिटहरूमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरूको पहिलो पूर्वभर्ना सूची (First pre-admission list) मा संशोधन सम्बन्धी सूचना

६ चैत्र २०७८, आइतबार सूचना

स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना

१ चैत्र २०७८, मंगलबार सूचना

प्रेश विज्ञप्ति

१ चैत्र २०७८, मंगलबार सूचना

Master in Nursing शैक्षिक कार्यक्रमको खुलो तर्फका सिटहरूमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरूको पूर्व मनोनयन (Pre-nomination) संशोधन सम्बन्धी सूचना

३० फाल्गुन २०७८, सोमबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको खुला तर्फका सिटहरूमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरूको पूर्वमनोनयन (pre-nomination) सम्बन्धी सूचना

२६ फाल्गुन २०७८, बिहिबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (Bachelor Level) का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिईने एकीकृत प्रवेश परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना

२४ फाल्गुन २०७८, मंगलबार सूचना

स्नातकोत्तर तहको योग्यताक्रममा रही इलिजिविलिटी लिएका उम्मेदवारलाई म्याचिङ्ग प्रक्रियामा सहभागी नगराउने सम्बन्धी सूचना

२३ फाल्गुन २०७८, सोमबार सूचना

Notice for Bid Amendment