Reset
४ बैशाख २०८०, सोमबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातक तह (MECEE-BL2023) का शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा म्याचिङ र भर्नाका सम्वन्धमा स्पष्‍ट पारिएको सूचना

२७ चैत्र २०७९, सोमबार सूचना

Result of Open House Matching and Process of Admission for Various Programs for Foreign Candidates Who Appeared in MECEE-BL 2023

२६ चैत्र २०७९, आइतबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तह खुलातर्फको दोस्रो भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना

२५ चैत्र २०७९, शनिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को BNS/BMS शैक्षिक कार्यक्रमको छात्रवृत्तितर्फको पहिलो चरणको म्याचिङ नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

२४ चैत्र २०७९, शुक्रबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को छात्रवृत्ति तर्फको पहिलो चरणको म्याचिङ नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी भर्ना र बङ्‍गलादेश सरकारको छात्रवृत्तिको म्याचिङसम्बन्धी सूचना

२० चैत्र २०७९, सोमबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तहको खुलातर्फको सिटहरुका लागि पहिलो भर्ना पश्चात बाँकी रहेका सिटहरुमा पुनःम्याचिङको भर्नासूची प्रकाशन र भर्नासम्बन्धी सूचना ।

१४ चैत्र २०७९, मंगलबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा म्याचिङ (Matching) प्रणालीबाट छात्रवृत्ति तथा स:शुल्क तर्फ उम्मेदवार छनौट गर्नका लागि अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting) र सम्पूर्ण समूहको म्याचिङसम्बन्धी कार्यतालिका प्रकाशन गरिएको सूचना

१४ चैत्र २०७९, मंगलबार सूचना Matching

Notice Regarding Schedule and Procedure of Open House Matching for Foreign Candidates

१२ चैत्र २०७९, आइतबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) का शैक्षिक कार्यक्रमहरुको पुनर्योग (Retotalling) को नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

१० चैत्र २०७९, शुक्रबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (Postgraduate) तह MD/MS कार्यक्रमको पहिलो भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी सूचना