Reset
७ मंसिर २०८०, बिहिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा म्याचिङ (Matching) प्रणालीबाट छात्रवृत्ति तथा स:शुल्क तर्फ उम्मेदवार छनौट गर्नका लागि अनलाइन प्राथमिकताक्रम निर्धारण (Online Priority Setting) गर्ने सम्बन्धी जरूरी सूचना

५ मंसिर २०८०, मंगलबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना

१ मंसिर २०८०, शुक्रबार सूचना Application Form

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (MECEE-PG 2024) का शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन आह्वानसम्बन्धी सूचना

१ मंसिर २०८०, शुक्रबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) नतिजा उपर पुनर्योग गर्न चाहाने आवेदकहरुले आयोगको सूचना अनुसार QR कोड स्क्यान गरी वा तलको लिङ्कमा गएर तोकिएको फारम भर्न सक्नुहुनेछ ।

२६ कार्तिक २०८०, आइतबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) BAMS, BNS/BMS, BSc MLT, BSc MIT, BPT, BPharm र BOptometry शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

२५ कार्तिक २०८०, शनिबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) BAMS, BNS/BMS, BSc MLT, BSc MIT, BPT, BPharm र BOptometry शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

२५ कार्तिक २०८०, शनिबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) BSc Nursing/BSc Midwifery, BASLP, BPerfusion Technology र BPH शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

२४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार सूचना Result

Categorywise Result of MBBS and BDS (MECEE-BL 2024)

२४ कार्तिक २०८०, शुक्रबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) BSc Nursing/BSc Midwifery, BASLP, BPerfusion Technology र BPH शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

२३ कार्तिक २०८०, बिहिबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना