Reset
३१ बैशाख २०८०, आइतबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको स:शुल्क तर्फको पहिलो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

३१ बैशाख २०८०, आइतबार सूचना Result

स्नातकोत्तर तहका लागि बङ्‍गलादेशको MSc in Rehabilitation Science कार्यक्रममा छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि सिफारिस गरिएको सूचना

२४ बैशाख २०८०, आइतबार सूचना Application Form

स्नातकोत्तर तहका लागि बङ्‍गलादेशको MSc in Rehabilitation Science कार्यक्रममा छात्रवृत्ति अध्ययनका लागि छनौट गर्न आवेदन माग गरिएको सूचना

२१ बैशाख २०८०, बिहिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरुको छात्रवृत्तितर्फको दोश्रो चरणको पुनःम्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना ।

१४ बैशाख २०८०, बिहिबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को शैक्षिक कार्यक्रमहरुको छात्रवृत्तितर्फ दोस्रो चरणको म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना ।

११ बैशाख २०८०, सोमबार सूचना Matching

Result of Open House Matching and Process of Admission for Foreign Candidates NOT Appearing MECEE-BL 2023

११ बैशाख २०८०, सोमबार सूचना

विज्ञप्ति

७ बैशाख २०८०, बिहिबार सूचना Matching

Notice Regarding Available Seats, List of Candidates and Schedule of Open House Matching for Foreign Candidates NOT Appearing MECEE-BL 2023

५ बैशाख २०८०, मंगलबार सूचना Result

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को शैक्षिक कार्यक्रमहरूको छात्रवृत्तितर्फको पहिलो चरणको पुन:म्याचिङको नतिजा प्रकाशन तथा भर्नासम्बन्धी सूचना

४ बैशाख २०८०, सोमबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातकोत्तर (Postgraduate) तह खुलातर्फको दोस्रो पुन: म्याचिङको भर्नासूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी कार्यक्रम स्थगन गरिएको सूचना