Reset
२९ चैत्र २०७८, मंगलबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (postgraduate) तहको खुला तर्फको सिटहरूका लागि दोस्रो भर्ना सूची प्रकाशन तथा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

२७ चैत्र २०७८, आइतबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको खुला तर्फका सिटहरूमा दोस्रो चरणमा म्याचिङ हुने उम्मेदवारहरूको संशोधित पूर्व भर्ना सूची (Revised Second Pre-Admission List) प्रकाशन गरिएको सूचना

२६ चैत्र २०७८, शनिबार सूचना

प्रेश विज्ञप्ति

२६ चैत्र २०७८, शनिबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2022) का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

२३ चैत्र २०७८, बुधबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको खुला तर्फका सिटहरूका लागि हुने म्याचिङ प्रक्रिया स्थगन गरिएको अत्यन्त जरूरी सूचना

२३ चैत्र २०७८, बुधबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2022) का शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

२१ चैत्र २०७८, सोमबार सूचना

विज्ञप्ति

१७ चैत्र २०७८, बिहिबार सूचना

प्रेश विज्ञप्ति

१६ चैत्र २०७८, बुधबार सूचना

विज्ञप्ति

११ चैत्र २०७८, शुक्रबार सूचना

एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजामा अपनाइने पर्सेन्टाइल प्रणालीको जानकारी सम्बन्धमा