Reset
२० जेष्ठ २०७९, शुक्रबार सूचना Matching

नतिजा संशोधन गरिएको सूचना ।

१९ जेष्ठ २०७९, बिहिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहमा म्याचिङ प्रणालीबाट विद्यार्थी छनौटका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

१६ जेष्ठ २०७९, सोमबार सूचना

सूचना

१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार सूचना

विज्ञ रोष्टरमा सूचीकृत हुन सूचना प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा।

१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार सूचना

Notice for Open House Matching for MBBS Program

१३ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार सूचना

स्‍नातक तह आरक्षण तर्फको सिट निर्धारण सम्बन्धी जानकारी

११ जेष्ठ २०७९, बुधबार सूचना

विदेशी विद्यार्थीको शिक्षण शुल्क सम्वन्धमा

२६ बैशाख २०७९, सोमबार सूचना

स्नातकोत्तर तह (Postgraduate) का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को नतिजा तथा भर्ना सम्बन्धी सूचना

२२ बैशाख २०७९, बिहिबार सूचना

सिट निर्धारण सम्बन्धी सूचना ।

२२ बैशाख २०७९, बिहिबार सूचना

स्नातकोत्तर तह (Postgraduate) का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरूको समापन म्याचिङ (Wrap-up Matching) को कार्यतालिकासम्बन्धी सूचना