Reset
१२ आषाढ़ २०८०, मंगलबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका BDS/BSc Nursing/B Perfusion Technology र BAMS शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङको नतिजा तथा भर्नासम्बन्धी सूचना ।

११ आषाढ़ २०८०, सोमबार सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्‍नातक तह (MECEE-BL2023) MBBS र BNS/BMS शैक्षिक कार्यक्रमहरुको समापन म्याचिङ (Wrap-up-Matching) को नतिजा तथा भर्ना सम्बन्धी सूचना

८ आषाढ़ २०८०, शुक्रबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको समापन/अन्तिम म्याचिङ Wrapup Matching को कार्यतालिका र सहभागी हुन आवेदन दिएका योग्य उम्मेदवारहरुको विवरण

३२ जेष्ठ २०८०, बिहिबार सूचना Application Form

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरुमा विद्यार्थी भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम भर्ने समय थप गरिएको सम्बन्धमा

३२ जेष्ठ २०८०, बिहिबार सूचना

सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्ने सम्बन्धमा

३२ जेष्ठ २०८०, बिहिबार सूचना Seat

सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्ने समय थप गरिएको सम्वन्धमा

३२ जेष्ठ २०८०, बिहिबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2023) को समापन/अन्तिम म्याचिङ (Wrap-up Matching) मा सहभागी हुन अनलाइन माध्यमबाट आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना

३२ जेष्ठ २०८०, बिहिबार सूचना

सेल्फ अप्राइजल फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्वन्धमा

२६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार सूचना Matching

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सशुल्कतर्फ दोस्रो चरणको पुनम्याचिङको नतिजा प्रकाशन, भर्ना तथा समापन/अन्तिम म्याचिङको कार्यतालिका प्रकाशित गरिएको सूचना ।

२६ जेष्ठ २०८०, शुक्रबार सूचना

ईलिजिविलिटी लेटर सम्बन्धमा ।